FFURFLEN GAIS

Os ydych am ddod yn Brentis, rydych wedi dod i'r lle iawn!

Yn ALS rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r cyfleoedd Prentisiaeth gorau i chi. Rydym yn cynnig ystod enfawr o Brentisiaethau a Lleoliadau Gwaith o ansawdd uchel gyda chyflogwyr blaenllaw sy'n aros i gwrdd ag ymgeiswyr ifanc, brwd fel chi.

Cam 1 o 4
Dywedwch ychydig am eich hun
Cam 2 o 4
Sut wnaethoch chi glywed amdanom ni?
Cam 3 o 4
Beth sydd o ddiddordeb i chi? Os nad ydych yn siŵr, gallwn ni helpu
Cam 4 y 4
Gadewch i ni drefnu cyfarfod

ALS yw'r enw masnachu ar gyfer Apprenticeship Learning Solutions Limited |Rhif cwmni 04217753
ALS Training © 2018 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop